Wat is rente?

Rente wordt ook wel interest genoemd, dit is de geldelijke vergoeding die een persoon krijgt voor het uitlenen van zijn geld. De rente wordt betaald door degene die de lening krijgt. Er zijn verschillende soorten rente. De twee meest bekende soorten zijn de credit- en debetrente. Creditrente is de rente die iemand ontvangt over de tegoeden die uitstaan op een spaarrekening bij een financiele instelling/ bank. Hierbij is de financiele instelling/bank degene die de lening krijgt en de persoon die zijn geld wegzet de uitlener van zijn geld, bij debetrente is dit precies andersom. Debetrente is namelijk rente die iemand betaald voor het geld wat hij heeft geleend bij een financiele instelling/ bank, dit wordt ook wel ‘rood staan’ genoemd.

De rente wordt periodiek voldaan dit is vantevoren afgesproken tussen de twee verschillende partijen.

De rente die betaald moet worden, wordt bepaald aan de hand van de Euribor. Euribor is de afkorting voor Euro Interbank Offered Rate. Dit is rente waartegen verschillende Europese banken bereid zijn leningen in Euro’s tegen elkaar te verstrekken. De hoogte van deze rente die gebaseerd is op de Euribor heeft direct invloed op de economie en op de rente van hypotheken, leningen, spaarrekeningen en renteswaps. Zo kan de economie gestimuleerd worden door een renteverlaging door te voeren, hierdoor wordt het voor bedrijven makkelijker om te investeren. Ook kunnen ze besluiten om de rente te verhogen waardoor het voor bedrijven minder aantrekkelijk wordt om geld te lenen en te investeren.

De rente ontwikkeling wordt in de financiële wereld dagelijks op de voet gevolgd. De actuele marktrente, dit is de rente waartegen een groot aantal banken kortlopende leningen aan elkaar verstrekt, en de renteverwachting op korte en op langere termijn werken namelijk sterk door in de waardeontwikkeling

van een groot aantal financiële producten. Bij deze producten kunt u denken aan bijvoorbeeld de hypotheekrente, de leenrente en de spaarrente. De invloed op deze producten is heel direct; op het moment dat de marktrente stijgt, volgt de hypotheekrente vrijwel direct, en de leenrente en de spaarrente volgen met enige vertraging.
Software ontwikkeling
Minilening aanbieders
online-marketing
online-marketing
online-marketing
Financial Zen
o2 Factoring
FreelanceFactoring.com
cursus projectmanagement


Copyright 2017 Zoekmachine Optimalisatie SEO-SNEL.nl

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl